#Anonymous :SPECIAL REPORT. (gr+en text)

Η παγκόσμια κυβέρνηση και οι επιμέρους κυβερνήσεις καταστρέφουν τους λαούς της γης.

Στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την εξουσία τους , εξοντώνουν την παγκόσμιο πληθυσμό.

Δεν έχει σημασία η εθνικότητα , το χρώμα , το φύλο , η θρησκεία.

Σημασία έχει η σωτηρία μας , από τα καταστροφικά σενάρια που ετοιμάζουν.

Το 2012 θα είναι η χρονιά της παγκόσμιας επανάστασης.

Κανένας άνθρωπος και κανένας λαός δεν είναι μόνος του.

Ήρθε η ώρα της αλλαγής.

—-

The world government and individual governments are destroying the people of the earth.

In trying to maintain their power, exterminate the world population.

No matter the nationality, color, sex, religion.

What matters is our salvation, from the catastrophic scenarios they formulate.

2012 will be the year of world revolution.

No man and no people are not alone.

It’s time for change.

—–

—-

Όσο προσπαθούν να σώσουν την εξουσία τους να ετοιμάζονται για ξεσηκωμό!

As long as they try to save their power we are getting ready for Revolution!

#thegameagainstHumanity

I blame all of you for this…

Once people saw life as  beautiful, full of hope and optimism.

Look how we see the world today.

Until when will we tolerate to be trampled?

Wake up .

Rise up .

Fight back .

CLAIM YOUR LIFE BACK BY ANY MEANS.

#thegameagainstHumanity

Be prepared because history does not wait…

Firewalls that have set up the bankers collapsing.

A minor problem in an insignificant country (Greece), showed a naked king.

Money seems to be collapsing.

All against all.

The uncertainty sinks  the globe deeper into crisis.

The crisis is not just economic.

The crisis is actually a crisis of credibility.

Credibility is lost for the banks.

Credibility is lost for governments.

Credibility is lost for the 1%.

The people are suffering.

Wars are about to start, and and if possible save something from the old system.

We live in an age which is the end of the world as we knew it.

We live in times in which begins to write the story of a new era for mankind.

The lies and deceptions are over.

Prepare your strengths and your patience.

Wild days are coming  (as in every change).

Open up your mind to be ready to accept your detox from anything old.

A new world awaits us.

Revolution now.

By the way …. the American fleet is moving  on the coast of China …

and just look what came to my attention minutes ago.

2200 nuclear weapons in state of high operational alert: Report

New Delhi fires a long range missile from Wheeler Island, off the coast of India, in the state of Orissa on April 19, 2012.

#thegameagainstHumanity

Who is the revolutionist?

In the video below I see a small group of police officers to stop and  arrest a demonstrator.

The remaining protesters drain their revolutionism in to recording and taking pictures of  of the event.

One move would be enough and the protest could turn into areal” one.

That move never happened…

On the occasion of the feeling that came to me from the above ,  I tell you:

The whole world is in turmoil.

People rebel against the world government of bankers and tyrannical governments that support them.

Demonstrations and protests are everywhere.

I notice the paradox that in some places protests have results and in some others no.

I see that angry people subvert their governments.

Do not hesitate to shed their blood to gain their freedom.

For example  the people we met over the past two years as the Arab Spring.

In Tunisia, the people did not hesitate to shed blood and persisted until the end. The result was the change of regime.

The same happened in Egypt.

In both countries were thousands dead.

In Libya we had the people’s uprising against the dictator Gaddafi. Many thousands died in the struggle for freedom. Unfortunately at the end won the rivalry between the tribes, which constitute the state of Libya.

In Bahrain , Syria , Yemen and Kuwait we see people lose their lives every day. Trying to overthrow the authoritarian regimes. And in the end will succeed.

Algeria, Iran, Iraq, Jordan, Morocco, Oman, Djibouti, Lebanon, Mauritania, Saudi Arabia and Sudan followed the example of other nations and protests are daily fact.

The economic crisis and the fall in living standards brought riots in many European countries.

Inequality and poverty have created a powerful protest movement, even in the U.S.

The revelations of Assange and the United States of trying to limit freedom of expression(CISPA) made many people to go into the streets to demonstrate their opposition.

Movements like Anonymous and Occupy find huge impact on the global population.

Yet the governments of Western countries are still strong.

The difference between the protests of citizens of Western countries and those who participated in the Arab Spring, is enormous.

Europeans and U.S. citizens protest with a mild – “civilized” way.

The citizens of Africa and the Middle East are violent in their reactions and do not hesitate to sacrifice even their lives.

See protests by Europeans and Americans:

U.S.A.

Greece

Spain

U.K.

Australia

Watch protests in the Arab Spring countries:

Tunisia

Egypt

Bahrain

Syria

We in Europe , USA , Australia , really want to overthrow ?

The countries of the Arab Spring wanted and succeeded.

Does the Western world protests to defend the way of  living as it is so far and NOT to change the system?

Does the reaction of the western is a revolutionary exercise, which relieves the anger of the people?

Do westerners want NOT to change anything?

If the above are NOT real , we have the duty to prove that nothing will stop us, and ,

WHETHER YOU LIKE IT OR NOT ,

our response MUST be given a more organized and radical form.

Our response must NOT contain fear.

I ask you:

Do you really want the rift ?

The Only Solution Is Revolution.

The will is everything.

When we want something, we always succeed.

If during the effort we meet difficulties , we need to overcome , defending our goal.

The goal and  its achievement defines us.

Characterizes us.

Μarks us for a lifetime.

In the end we are the only way for  the actual completion of our goals.

We are the only solution.

When the objective is to change the world the only way is revolution.

There are many difficulties if you do not believe that you can make real your dreams.

There is no difficulty if you believe, for real , that you can change the world.

The change is here.

We have the opportunity and the power to shape in our favor.

We must not forget that the ruling class would resist to the end.

No time for thinking. (Besides, you have nothing to think about, you have already answered at all.)

Now, the time is right to express yourself, to rebel, destroy, correct and create.

The turning point in your life is here.

Take a decision, finally, and in any way make it real.

I do not give you power (because you have it).

I give you hope.

I guarantee that , if you use your power , then it will come true , what you’ve dreamed for you and for your children.

The will is everything.

Your dreams are real since you exist.

The only question YOU must answer is:

You want the life they give to you or the life you’ve imagined ?

If you want the life you’ve imagined then you need to demand it and he only way to do it is out on the streets.

GET OUT ON THE STREETS.

OCCUPY YOUR LIFES…

OCCUPY EVERYTHING…

Good morning…Revolutionary Nina!

#thegameagainstEngland ?

Two months ago my father came from England, living there permanently 15 years.

Talking about the situation in Greece told me that if this was done in England would revolt, blood will be spilled.

If the government would cut social benefits, the English, would react violently.

I replied that Greece is an experiment, and sooner or later these all will experiencing and in England.

We read today  about benefit cuts affecting disabled people, changes to care funding and the loss of Remploy jobs in England.

Read what guardian writes today.

In just two months i was verified.

I want to see how the British will react to this attack they receive on their social benefits.

I read that they have organized protests in Leicester Square, London this afternoon(18/04/2012).

(Today at 14:12 – Trafalgar square – London)

I want to tell you that in Greece was began the same way  to cut benefits and now nothing has left.

It happened to us and we learned…

HEY ENGLAND : RESIST  NOW  THAT  IS  EARLY .

Today happens to disabled tomorrow will happen to all.

special to my friend Bob! 😉

#thegameagainsthumanity

#thegameagainstEngland

 

Just morning…REVOLUTION!