#Anonymous :SPECIAL REPORT. (gr+en text)

Η παγκόσμια κυβέρνηση και οι επιμέρους κυβερνήσεις καταστρέφουν τους λαούς της γης.

Στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την εξουσία τους , εξοντώνουν την παγκόσμιο πληθυσμό.

Δεν έχει σημασία η εθνικότητα , το χρώμα , το φύλο , η θρησκεία.

Σημασία έχει η σωτηρία μας , από τα καταστροφικά σενάρια που ετοιμάζουν.

Το 2012 θα είναι η χρονιά της παγκόσμιας επανάστασης.

Κανένας άνθρωπος και κανένας λαός δεν είναι μόνος του.

Ήρθε η ώρα της αλλαγής.

—-

The world government and individual governments are destroying the people of the earth.

In trying to maintain their power, exterminate the world population.

No matter the nationality, color, sex, religion.

What matters is our salvation, from the catastrophic scenarios they formulate.

2012 will be the year of world revolution.

No man and no people are not alone.

It’s time for change.

—–

—-

Όσο προσπαθούν να σώσουν την εξουσία τους να ετοιμάζονται για ξεσηκωμό!

As long as they try to save their power we are getting ready for Revolution!

#thegameagainstHumanity

The Greek elections created the perfect storm.

Since the founding of the Greek state was ruled by politicians who were directly dependent on factors outside of Greece.

The first  Greek parties were pro-English, pro-French and pro-Russian.

It was the Greek politicians that called foreign politicians to determine the fate of Greece.

The same continues today.

The seven-year premiership (1996-2004) of Simitis tied Greece  to the chariot of Germany.

The German governments took advantage of this privileged relationship and promote the products of German industry in Greece.

Siemens was selling its products in Greece five times more than the price sold in other markets.

The Thyssenkrupp sold at three times the price in Greece drooping submarines.

The German governments and business drained and corrupted all the Greek political leadership.

The bribes and direct assignments was the usual practice.

Corruption in Greece in recent years has two names:

-Greek politicians

-German governments and businesses.

Once the Germans completely eroded Greece, demanded, the stolen , to be paid by Greek citizens.

The first and second memorandum, imposed salary reductions over 40%, increased unemployment over 25%, plunged the country into recession. The living standards of Greek plummeted. One brutal measure succeeds another.

Under these conditions, the Greeks were invited to vote.

(Photo: Victory of Samothrace. Louvre.)

The outcome of the vote is in direct response  , of the Greek people , against the German government and the EU:

-No to continuing of the same situation

-Protest and anger

-Disappearance of the dominant government  formation (PASOK) from the politics of Greece (took 13% while two and a half years ago had more than 43%).

-Rise of the left (SYRIZA) from 4.5% before two and a half years to 16.8%.

Do not form government (at least for now)

 

The Greek voters were bombarded the last years by many dilemmas:

-Euro or not ?

-Salvation or not ?

-Austerity measures or not ?

-Europe or destruction ?

With elections Greeks reverse the situation so far. They do not accept any kind of  blackmail and convey the dilemma to political parties , EU and Germany.

GREEKS HAVE DECIDED NOT TO ACCEPT ANY MORE DILEMMAS.

The dilemmas are now transferred to the real controllers:

-Can the Greek governments to decide without the people?

-Is it allowed to cut salaries and pensions and at the same time be given away 250 billion to banks?

-Can the German speak for Greek corruption when German is the one that creates it  ? ? ?

-Can the EU ,the ECB and the IMF to decide for the paradigmatic punishment of the Greeks ?

-Could there be EU once a Member – State separates ? (others will follow at least five)

-Can the bankers decide instead of people ?

-Can Europe become dominated by Germany ?

The Greeks wisely decided not to accept any government.

They decided to blackmail, as being blackmailed for two centuries.

They decided to change the terms of the game.

They decided it is time the EU and Germany to reveal their real intentions.

-They decided to expose the hypocrisy.

-They decided to play a leading role in developments in the European Union.

-Decided to no longer be extras.

Germans and bankers played with fire!

Are they ready to be burned ?

pic.twitter.com/XGtl16UT

#thegameagainstGreece

#thegameagainstEurope

#thegameagainstHumanity

Who is the revolutionist?

In the video below I see a small group of police officers to stop and  arrest a demonstrator.

The remaining protesters drain their revolutionism in to recording and taking pictures of  of the event.

One move would be enough and the protest could turn into areal” one.

That move never happened…

On the occasion of the feeling that came to me from the above ,  I tell you:

The whole world is in turmoil.

People rebel against the world government of bankers and tyrannical governments that support them.

Demonstrations and protests are everywhere.

I notice the paradox that in some places protests have results and in some others no.

I see that angry people subvert their governments.

Do not hesitate to shed their blood to gain their freedom.

For example  the people we met over the past two years as the Arab Spring.

In Tunisia, the people did not hesitate to shed blood and persisted until the end. The result was the change of regime.

The same happened in Egypt.

In both countries were thousands dead.

In Libya we had the people’s uprising against the dictator Gaddafi. Many thousands died in the struggle for freedom. Unfortunately at the end won the rivalry between the tribes, which constitute the state of Libya.

In Bahrain , Syria , Yemen and Kuwait we see people lose their lives every day. Trying to overthrow the authoritarian regimes. And in the end will succeed.

Algeria, Iran, Iraq, Jordan, Morocco, Oman, Djibouti, Lebanon, Mauritania, Saudi Arabia and Sudan followed the example of other nations and protests are daily fact.

The economic crisis and the fall in living standards brought riots in many European countries.

Inequality and poverty have created a powerful protest movement, even in the U.S.

The revelations of Assange and the United States of trying to limit freedom of expression(CISPA) made many people to go into the streets to demonstrate their opposition.

Movements like Anonymous and Occupy find huge impact on the global population.

Yet the governments of Western countries are still strong.

The difference between the protests of citizens of Western countries and those who participated in the Arab Spring, is enormous.

Europeans and U.S. citizens protest with a mild – “civilized” way.

The citizens of Africa and the Middle East are violent in their reactions and do not hesitate to sacrifice even their lives.

See protests by Europeans and Americans:

U.S.A.

Greece

Spain

U.K.

Australia

Watch protests in the Arab Spring countries:

Tunisia

Egypt

Bahrain

Syria

We in Europe , USA , Australia , really want to overthrow ?

The countries of the Arab Spring wanted and succeeded.

Does the Western world protests to defend the way of  living as it is so far and NOT to change the system?

Does the reaction of the western is a revolutionary exercise, which relieves the anger of the people?

Do westerners want NOT to change anything?

If the above are NOT real , we have the duty to prove that nothing will stop us, and ,

WHETHER YOU LIKE IT OR NOT ,

our response MUST be given a more organized and radical form.

Our response must NOT contain fear.

I ask you:

Do you really want the rift ?

The Only Solution Is Revolution.

The will is everything.

When we want something, we always succeed.

If during the effort we meet difficulties , we need to overcome , defending our goal.

The goal and  its achievement defines us.

Characterizes us.

Μarks us for a lifetime.

In the end we are the only way for  the actual completion of our goals.

We are the only solution.

When the objective is to change the world the only way is revolution.

There are many difficulties if you do not believe that you can make real your dreams.

There is no difficulty if you believe, for real , that you can change the world.

The change is here.

We have the opportunity and the power to shape in our favor.

We must not forget that the ruling class would resist to the end.

No time for thinking. (Besides, you have nothing to think about, you have already answered at all.)

Now, the time is right to express yourself, to rebel, destroy, correct and create.

The turning point in your life is here.

Take a decision, finally, and in any way make it real.

I do not give you power (because you have it).

I give you hope.

I guarantee that , if you use your power , then it will come true , what you’ve dreamed for you and for your children.

The will is everything.

Your dreams are real since you exist.

The only question YOU must answer is:

You want the life they give to you or the life you’ve imagined ?

If you want the life you’ve imagined then you need to demand it and he only way to do it is out on the streets.

GET OUT ON THE STREETS.

OCCUPY YOUR LIFES…

OCCUPY EVERYTHING…