Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων,…

ΤΜΗΜΑ Δ   Ακροτελεύτια διάταξη : Άρθρο 120  παρ.4

Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων,που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.-

Άρθρο 5Α   παρ.2

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας . Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά , καθώς και της παραγωγής , ανταλλαγής και διάδοσης  τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους…

Έτσι προστατεύει το σύνταγμα της Ελλάδας τους κατοίκους αυτής της χώρας.

Στα χαρτιά όλα αυτά βέβαια. Χθες παραβίασαν (κάποιοι) αυτό το άρθρο του συντάγματος…

Μετά από αυτό που πάθαμε προχθές και χθες  , που μας  χάκαραν , δηλαδή , τα πάντα , ξαναστήσαμε πάλι το blog μας , με μια ψιλοαλλαγή στο όνομα .

Κοιτάξτε να δείτε από που και πώς το πάθαμε :

Advertisements