#Anonymous :SPECIAL REPORT. (gr+en text)

Η παγκόσμια κυβέρνηση και οι επιμέρους κυβερνήσεις καταστρέφουν τους λαούς της γης.

Στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την εξουσία τους , εξοντώνουν την παγκόσμιο πληθυσμό.

Δεν έχει σημασία η εθνικότητα , το χρώμα , το φύλο , η θρησκεία.

Σημασία έχει η σωτηρία μας , από τα καταστροφικά σενάρια που ετοιμάζουν.

Το 2012 θα είναι η χρονιά της παγκόσμιας επανάστασης.

Κανένας άνθρωπος και κανένας λαός δεν είναι μόνος του.

Ήρθε η ώρα της αλλαγής.

—-

The world government and individual governments are destroying the people of the earth.

In trying to maintain their power, exterminate the world population.

No matter the nationality, color, sex, religion.

What matters is our salvation, from the catastrophic scenarios they formulate.

2012 will be the year of world revolution.

No man and no people are not alone.

It’s time for change.

—–

—-

Όσο προσπαθούν να σώσουν την εξουσία τους να ετοιμάζονται για ξεσηκωμό!

As long as they try to save their power we are getting ready for Revolution!

#thegameagainstHumanity

The other way for a solution.

All the bankers and governments that serve them, pushing Greeks to vote for ND (right party).

All free-thinking people are pushing the Greeks to vote SYRIZA as a redemptive choice.

Here in Greece we had the misfortune to be fooled by political parties and policies who destroyed the country.

Greek politicians have accused the people that money is now missing from the country where spend by us the people , but is not like that.

Some Greeks were driven to a sudden change in way of life.

Now, the same parties that destroyed us, come to save us.

Even SYRIZA, which never was government, now has gather  many former government officials from PASOK who ruled Greece for 21 years from 1981 to date.

The same politicians who mortgaged our future, now  promise for  solutions.

To scare the Greeks did not hesitate to create and give birth to the neo-nazi party.

We do not believe that the solution will be given by the parties.

We do not believe that representative democracy would improve our lives.

In previous elections the abstention reached 40%.

Many of those who didn’t vote have no confidence in existing system.

The vote is not the answer.

The Greeks will amaze once again humanity with radical solutions they will impose.

Is of little importance who will win in elections.

The Greeks soon will reverse the government because the problems are no longer manageable.

In the global fight against bankers Greeks will be at the forefront.

The time is near where all banks worldwide will turn into ruins.

In this war we want Anonymous on our side.

We ask from Anonymous  to continue the work of Assange and reveal all the dirty secrets of all governments and banksters.

The fight is on the streets and on the Internet.

#thegameagainstGreece

#thegameagainstEurope

#thegameagainstHumanity

May The Lulz And Their 3TB Of Data Be With YOU !

Good morning… #Anonymous_Are_Everywhere

Personal information of members of the GR Nazi party by Anonymous.

Fascism is not an option.

Anonymous alongside with the health-minded Greeks.

 

Who is the revolutionist?

In the video below I see a small group of police officers to stop and  arrest a demonstrator.

The remaining protesters drain their revolutionism in to recording and taking pictures of  of the event.

One move would be enough and the protest could turn into areal” one.

That move never happened…

On the occasion of the feeling that came to me from the above ,  I tell you:

The whole world is in turmoil.

People rebel against the world government of bankers and tyrannical governments that support them.

Demonstrations and protests are everywhere.

I notice the paradox that in some places protests have results and in some others no.

I see that angry people subvert their governments.

Do not hesitate to shed their blood to gain their freedom.

For example  the people we met over the past two years as the Arab Spring.

In Tunisia, the people did not hesitate to shed blood and persisted until the end. The result was the change of regime.

The same happened in Egypt.

In both countries were thousands dead.

In Libya we had the people’s uprising against the dictator Gaddafi. Many thousands died in the struggle for freedom. Unfortunately at the end won the rivalry between the tribes, which constitute the state of Libya.

In Bahrain , Syria , Yemen and Kuwait we see people lose their lives every day. Trying to overthrow the authoritarian regimes. And in the end will succeed.

Algeria, Iran, Iraq, Jordan, Morocco, Oman, Djibouti, Lebanon, Mauritania, Saudi Arabia and Sudan followed the example of other nations and protests are daily fact.

The economic crisis and the fall in living standards brought riots in many European countries.

Inequality and poverty have created a powerful protest movement, even in the U.S.

The revelations of Assange and the United States of trying to limit freedom of expression(CISPA) made many people to go into the streets to demonstrate their opposition.

Movements like Anonymous and Occupy find huge impact on the global population.

Yet the governments of Western countries are still strong.

The difference between the protests of citizens of Western countries and those who participated in the Arab Spring, is enormous.

Europeans and U.S. citizens protest with a mild – “civilized” way.

The citizens of Africa and the Middle East are violent in their reactions and do not hesitate to sacrifice even their lives.

See protests by Europeans and Americans:

U.S.A.

Greece

Spain

U.K.

Australia

Watch protests in the Arab Spring countries:

Tunisia

Egypt

Bahrain

Syria

We in Europe , USA , Australia , really want to overthrow ?

The countries of the Arab Spring wanted and succeeded.

Does the Western world protests to defend the way of  living as it is so far and NOT to change the system?

Does the reaction of the western is a revolutionary exercise, which relieves the anger of the people?

Do westerners want NOT to change anything?

If the above are NOT real , we have the duty to prove that nothing will stop us, and ,

WHETHER YOU LIKE IT OR NOT ,

our response MUST be given a more organized and radical form.

Our response must NOT contain fear.

I ask you:

Do you really want the rift ?

#Anonymous:6 May.We fight by the Greeks.

Following the previous article on Anonymous and their attack on the German Embassy of Greece a second video released.

A few hours ago , was published in the Internet a second video of Anonymous and refers specifically to the Greek elections of 6 May 2012.

Expressing solidarity with the Greek citizens , warn , that the election night , 22:00 Greek time , will answer to Greek politicians … in their own way.

Their text:

On behalf of #OpGreece

Greetings Greek puppet-politicians.

We are Anonymous.

We are watching the circus you’ve set up on the backs of Greek people.

Citizens of Greece has reached poverty by your decisions.

People who believed in you, put trust and faith in a better future, on the contrary, have been convicted to poverty, unemployment, misery and to the rising rates of suicides.

You have never asked your people, who are still paying you, if they agree to be sold to the foreign bankers.

You have never asked your voters if they agree with the loans and contracts you have signed, just only to cover yours and your “friends” interests and profits.

You are constantly fooling your people, who trust you, by luring them with a delusional hope of change.

Once again you are playing the well known game of yours called “elections”, on the 6th of May, the very moment that one month later, you will impoverish them with new dismissals.

YOU HAVE FAILED.

Lacking dignity, quitting of every commission, you have the audacity to ask their vote again, organizing election campaigns, spending hundreds thousands of euros, Greece’s citizens money!

We are aware, you are willing to manipulate refuges’ human needs, who might be fooled, bribed or forced to vote.

If this will not work then you will modify the election’s outcome.

All these actions, show that you only want to remain on the top of your corrupted and rotten system which you have created for the citizens of Greece, at any cost.

YOU HAVE INFURIATED US.

Sunday, 6 of May 2012, 22:00 Greece time, Anonymous will answer back.

Anonymous around the world will stand by the Greeks.

We fight by the Greeks, who have to fight for their FREEDOM once more.

None is more powerful than all of us TOGETHER.

You will face once again the fury of Anonymous.

The eyes of Anonymous are now focused on Greece.

On the 6th of May 2012 WE WILL BE THERE.

WE ARE ANONYMOUS.

WE ARE LEGION.

WE DO NOT FORGIVE.

WE DO NOT FORGET.

EXPECT US.