Ευρώπη:1.000 χρόνια ΑΙΜΑ σε 3:24′.

Δείτε την ιστορία της Ευρώπης τα τελευταία 1.000 χρόνια.

Μια ιστορία συνεχών μεταβολών.

Μια ιστορία συνεχούς αλλαγής συνόρων.

Αυτή η αλλαγή συνόρων δεν είναι τίποτα άλλο παρά ωκεανοί αίματος.

Δημιουργία κρατών.

Αλλαγές συνόρων.

Μεταναστεύσεις.

Αλλαγές ισορροπιών.

Θρησκευτικοί πόλεμοι.

Αποικιοκρατία.

Δυο παγκόσμιοι πόλεμοι.

Για μένα όλα αυτά σημαίνουν την μικρότητα του ανθρώπου.

Σημαίνουν την έλλειψη πραγματικής προόδου.

Σημαίνουν ότι η ανθρώπινη ύπαρξη δεν έχει καμιά αξία.

Όταν το κατασκεύασμα του ανθρώπου αποκτά μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο τον άνθρωπο , αυτό είναι βαρβαρότητα.

Τι κι αν υμνήθηκαν η Αναγέννηση και ο Διαφωτισμός ;

Τι σημασία έχει αν ιδρύθηκαν πανεπιστήμια ;

Τι σημασία έχει αν η φιλοσοφία έθεσε τον άνθρωπο στο επίκεντρο του κόσμου ;

Αίμα.

Αιχμαλωσία.

Πόνος.

Ξεριζωμός.

Απελπισία.

Τα παραπάνω τα προκάλεσαν :

Ελπίδες.

Φιλοδοξίες.

Κατακτήσεις.

Μεγαλοιδεατισμοί.

Ελπίζω να σταματήσει αυτή η παράνοια των εθνικών κρατών.

Ελπίζω οι απόγονοί μας να μην βλέπουν παρόμοιους χάρτες και μεταβολές που αντί για  κράτη θα απεικονίζουν μεταβολές τραπεζών.

Ελπίζω κάποια μέρα όλη η γη να είναι πατρίδα όλων μας , χωρίς σύνορα.