Έχει πετρέλαιο η Ελλάδα;

Ακούγονται πολλά τελευταία για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στηνΕλλάδα.

Έχουμε τον πλούτο μπροστά μας και ασχολούμαστε με άνθρακες  , γαιάνθρακες , λιγνίτη ακόμα και με κάρβουνο.

Τα νησιά του Αιγαίου έχουν, 320 μέρες το χρόνο , ήλιο.

Τα νησιά του Αιγαίου έχουν , 360 μέρες το χρόνο , αέρα.

Έτοιμες , ΚΑΘΑΡΕΣ  πηγές ενέργειας.

Το ίδιο συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας , Προβόπουλος , στην έκθεσή του , για την ελληνική οικονομία , λέει ότι η κλιματική αλλαγή θα κοστίσει περισσότερα από 400δις ευρώ στη χώρα. Περισσότερα δηλαδή από όσα χρωστάει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα.

Αντί λοιπόν να εκμεταλλευτούμε σωστά τον πλούτο της χώρας , οδηγούμαστε σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Μπαίνουμε σε περιπέτειες ψάχνοντας για πετρέλαιο  και φυσικό αέριο.

Αυτά τα δύο είναι πολυδάπανες και ρυπογόνες ”επενδύσεις”.

Με πολύ λιγότερα λεφτά θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τον ήλιο και τον αέρα.

Με αυτό τον τρόπο και το περιβάλλον προστατεύουμε και οικονομία κάνουμε.

Για την ηλεκτροδότηση των νησιών του Αιγαίου , που γίνεται με πετρέλαιο , πληρώνουμε κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια ευρώ.

ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ.

 

#thegameagainstGreece

Greece: The bravery passed a generation.

In their history the Greeks have given countless battles.

Let’s go back a bit:

-The Greeks resisted the dictatorship (Technical University riots 1973).

-Resisted the Germans – Italian (1940).

-Resisted the Turks and created the Greek state.

In recent years, however, the Greeks were complacent.

They thought that the EU ,  ensures democracy, national sovereignty, social development, everything.

The Greeks remained inactive and were dominated by those forces who want tosubjugate (economically, socially, politically).

In recent decades was lost the bravery of Greece.

Allegiance , misery , enrichment desire  ,  subculture are  the characteristics of this generation.

With the exception of a handful of people who complain, protest, demand, everyone else is asleep.

When they wake up it will be too late.

They will have lost everything.

Greeks remember the struggles of previous generations.

#thegameagainstGreece

 

Ελλάδα:Η γενναιότητα προσπέρασε μια γενιά.

Στην ιστορία τους οι Έλληνες έδωσαν άπειρες μάχες.

Ας γυρίσουμε λίγο πίσω :

-Οι Έλληνες αντιστάθηκαν στην δικτατορία (εξεγέρσεις Πολυτεχνείου 1973).

-Αντιστάθηκαν στους Γερμανούς – Ιταλούς (1940).

-Αντιστάθηκαν στους Τούρκους και δημιούργησαν το Ελληνικό κράτος.

Τα τελευταία χρόνια όμως οι Έλληνες εφησύχασαν.

Νόμισαν πως η Ε.Ε. , τους εξασφαλίζει την δημοκρατία , την εθνική κυριαρχία , την κοινωνική ανάπτυξη , τα πάντα.

Έμειναν αδρανείς και κυριάρχησαν εκείνες οι δυνάμεις που θέλουν να τις υποτάξουν (οικονομικά , κοινωνικά , πολιτικά).

Τις τελευταίες δεκαετίες χάθηκε η γενναιότητα από την Ελλάδα.

Υποταγή , μιζέρια , επιθυμία πλουτισμού , υποκουλτούρα είναι πλέον τα χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς.

Με εξαίρεση μία χούφτα ανθρώπων που διαμαρτύρονται , διαδηλώνουν , τα σπάνε , όλοι οι υπόλοιποι είναι κοιμισμένοι.

Όταν θα ξυπνήσουν οι υπόλοιποι θα είναι πλέον αργά.

Θα έχουν χάσει τα πάντα.

Έλληνες θυμηθείτε τους αγώνες των προηγούμενων γενεών.

#thegameagainstGreece

Good morning…Buddy!