Οne more suicide in Greece

Nikos Polevos , 38 years old, was elected Ph.D. of Geology and Lecturer at the University of Athens.

The last ten years he was waiting to take the position of Lecturer.

He and other 800 scientists while elected and took place at the University, they never appointed because of lack of money.

The rejection and humiliation eventually led Nick Polevos to put an end to his life 3 days ago , on 23/04/2012.

Long list of victims in Greece and grows daily.

Άλλη μία αυτοκτονία στην Ελλάδα.

Ο Νίκος Πολύβος , 38 χρονών , ήταν διδάκτορας Γεωλογίας και εκλεγμένος Λέκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα τελευταία δέκα χρόνια περίμενε να λάβει τη θέση του Λέκτορα.

Αυτός και άλλοι 800 επιστήμονες , ενώ εκλέχθηκαν και πήραν θέση στο Πανεπιστήμιο , δεν διορίστηκαν ποτέ εξαιτίας της έλλειψης χρημάτων.

Η απόρριψη και ο εξευτελισμός οδήγησε τελικά τον Νίκο Πολύβο να βάλει τέλος στη ζωή του 3 μέρες πριν , στις 23/04/2012.

Μακρύς ο κατάλογος των θυμάτων στην Ελλάδα και καθημερινά μεγαλώνει.

MALAKAS or HELLENE ?

This is the video that made big fuss in Greece the last couple of days:

And this is the alternative version:

Maybe because it was saying the truth…that’s why the banned it…

Rupert Murdoch:the man who is on top of the world.

The result of the entanglement enterprises of Rupert Murdoch  brought the resignation of the minister of culture of England.

Listen to the spicy thoughts of Mark…

Good morning…Jesus!